องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ว


องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมได้จัดดำเนิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนาแขม มีการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้เกิดการระบาด และเพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนาแขมทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บัดนี้การดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

2022-03-18
2021-10-30
2021-10-27
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-30
2021-08-26
2021-08-19