องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานสำหรับดำเนินโครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา [ 26 ส.ค. 2562 ]
2 ประชาสัมพันธ์มาตราการประหยัดพลังงาน [ 13 ส.ค. 2562 ]
3 โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]
4 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันมลพิษทางอากาศ [ 10 ส.ค. 2562 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]
6 คำสั่ง เรื่อง อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบล ลาออกจากราชการ [ 29 มี.ค. 2562 ]
7 ให้ประชาชนไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี [ 28 ม.ค. 2562 ]
8 ประกาศ เรื่อง บัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]
9 .ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิฺเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]
10 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17