องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2563