องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]
2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]
3 โครงการจัดงาน “ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง อำเภอกบินทร์บุรี” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 อำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอกบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาครัฐและเอกชน วันที่ 13 ตุลาค [ 11 ต.ค. 2562 ]
4 ประกาศมาตราการการลดการใช้พลังงาน [ 11 ต.ค. 2562 ]
5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 9 ต.ค. 2562 ]
6 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระยะทางยาว 88 เมตร หมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ [ 4 ต.ค. 2562 ]
7 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]
8 แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]
9 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2562 ]
10 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17