องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]
2 การประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาแขม ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประปี 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]
3 ประกาศเรื่องวันลา และการมามาสาย ในการปฏิบัติราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]
6 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำในพื้นพื้นที่ตำบลนาแขม ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2563 ]
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]
9 ประกาศองค์การบริิหารส่วนตำบลนาแขม เรื่องปรับปรุงประกาศการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) [ 20 ส.ค. 2563 ]
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2563 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17