องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) [ 1 ธ.ค. 2559 ]
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2560 [ 21 พ.ย. 2559 ]
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 15 พ.ย. 2559 ]
4 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี๊ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ต.ค. 2559 ]
5 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559 [ 30 มี.ค. 2559 ]
6 คู่มือสำหรับประชาชน [ 12 ม.ค. 2559 ]
7 ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" ของกรมประชาสัมพันธ์ [ 21 ก.ค. 2558 ]
8 ขอเชิญตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมเมืองกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) [ 19 มิ.ย. 2558 ]
9 ประกวดราคาโครงการประปาบาดาลหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ [ 17 พ.ย. 2557 ]
10 ประกาศโครงการลานกีฬาหมู่ที่ 3 [ 21 ต.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17