องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างจิตสำนึก

    รายละเอียดข่าว

โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างจิตสำนึก และบทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากร เพื่อให้ถูกต้องตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปีงบประมาณ 2563

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2562