องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


ประกาศ เรื่อง ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
เรื่อง ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
----------------------

 
               ตามที่สำนักงาน ก.อบต.แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563) โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลังตามแนวทางคู่มือการจัดทำแผนที่ ก.อบต.กำหนด 


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ค่ะ mail


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2560