องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


 


โครงการปรับสภาแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ปี 2564


 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  จึงได้จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ปี 2564   ขึ้นโดยจะจัดโครงการ ฯ ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564  ณ บ้านนายสุทธิศักดิ์  พรมภักดี บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในดำดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขงมนุษย์จังหวัดปราจีนุบุรี