องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


 


โครงการฝึกอาชีพ (การทำน้ำยาอเนกประสงค์)


โครงการฝึกอาชีพ (การทำน้ำยาอเนกประสงค์)