องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


 


โครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้แก่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก


enlightenedโครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้แก่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก