องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


 


โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติดและภาชนะโฟมบรรจุอาหาร


โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติดและภาชนะโฟมบรรจุอาหารheart