องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการประชุมสัมนาและศึกษาดูงานการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"


โครงการประชุมสัมนาและศึกษาดูงานการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562