องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


 


ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 1 ตำบลนาแขม


แหล่งเรียนรู้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง