องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th


 


หนูนิดโคกหนองนา ผู้นำต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล แบ่งปันความมั่นคงทางอาหาร


#หนูนิดโคกหนองนา ผู้นำต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล แบ่งปันความมั่นคงทางอาหาร
วันที่ 5 ก.พ. 2564 นางสาวนิตยา  สอนหัด  ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ม. 11  บ.หนองแสง  ต.นาแขม  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี ส่งมอบต้นกล้าแก่พัฒนากร สพอ.กบินทร์บุรี เพื่อนำต้นกล้าไปปลูก ต่อยอด ขยายวิถีชีวิตการสร้างความมั่นคงทางอาหารในโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ อ.กบินทร์บุรี ในลำดับต่อไป
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
#ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม