องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม
คู่มือสำหรับประชาชน
ภาษี
อำนาจหน้าที่
การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาแขม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประกาศ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
เพลงสรรเสริญพระบารมี อลังการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
      
โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
" รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี "
 
  โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
  โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ พรบ.ข้ิอม...
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงก...
  โครงการปลูกป่า
  กิจกรรม "โครงการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธ...
  โครงการปลูกป่าชุมชน
  ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงก...
  โครงการกำจัดผักตบชวาจังหวัดปราจีนบุรี ณ หนองปลาแขย...
  ภาพบริการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญ...
  ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559