องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม
คู่มือสำหรับประชาชน
ภาษี
อำนาจหน้าที่
การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD) .
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 18 คน
อาทิตย์นี้ 65 คน
เดือนนี้ 379 คน
ปีนี้ 2544 คน
ทั้งหมด 50701 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (06.09.2013)
  ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559
      
 
  ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงก...
  โครงการกำจัดผักตบชวาจังหวัดปราจีนบุรี ณ หนองปลาแขย...
  ภาพบริการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญ...
  ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
  มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทุนฮอนด้าเ...
  โครงการร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์และกองทุนฮอนด้าเคียง...
  โครงการรอยยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี” สนับสนุนโดยกองทุนห...
  โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กใ...
  “ผู้สูงอายุ” ร่วมรำวง ด้วยความสนุกสนาน ในวันแจกเบี...
  โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้พิการ
   
การประชาคมของอบต.นาแขม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต่ำ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.