โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................
No Gift Policy [ 20 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประชาสัมพันธ์การให้บริการทางเว็บไซต์ อบต. นาแขม [ 20 ธ.ค. 2566 ]
....................................................................................
การใช้งานระบบ E service [ 8 ธ.ค. 2566 ]
....................................................................................