องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม
คู่มือสำหรับประชาชน
ภาษี
อำนาจหน้าที่
การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาแขม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประกาศ
ศูนย์บริการร่วม อบต.นาแขม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ธรรมาภิบาล
เลือกตั้ง
แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560 - 2564)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
คำสั่งรักษาราชการแทน
สถานที่ท่องเที่ยว
 

วัดบรรพตเขมาราม

รายละเอียด

วัดบรรพตเขมารามหรือวัดเขาแจงแมง   มีอายุกว่า  ๑๐๐  ปี  ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลนาแขม  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  เนื้อที่ประมาณ  ๑๐๑  ไร่  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่  และปูนปั้นแสดงพุทธประวัติประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพาน  ปัจจุบันมีพระครูบรรพตเขมาภิวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะตำบลนาแขม

 

ศักยภาพ 

-  ตั้งอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักสายปราจีนบุรี สระแก้ว  เพียง    กิโลเมตร  ห่างจากสนามกอล์ฟกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ  ประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  และฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  ประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร  นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านในการเดินทางไปท่องเที่ยวยังแก่งหินเพิง ต.สะพานหิน  อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

-  มีสินค้าในชุมชน ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ  เช่น  ผักกะเฉดชะลูดน้ำ  ไข่เค็มสมุนไพร  ชาใบหม่อน  ครีมอาบน้ำสมุนไพร   น้ำยาอเนกประสงค์  และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ 

 กลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์  ตำบลนาแขม  เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสินเหล็ก ข้าวน้ำนม ข้าวกล้อง

-  สถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  มีห้องน้ำสาธารณะไว้บริการนักท่องเที่ยว

 

แผนที่

 

แผนที่การเดินทางไปวัดบรรพตเขมาราม

 

 

 

ภาพสถานที่วัดบรรพตเขมาราม


พระพุทธรูปปางไสยาสน์อายุไม่ต่ำกว่า ๒00 ปี
เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์


โบสถ์แบบดั้งเดิมข้อมูลประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
กันยายน ๒๕๕๗