องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 13 มิ.ย. 2560 ]
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 29 พ.ย. 2559 ]
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) [ 24 พ.ค. 2559 ]
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) [ 20 พ.ค. 2558 ]
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) [ 19 พ.ค. 2557 ]
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) [ 27 พ.ค. 2556 ]
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) [ 25 พ.ค. 2555 ]
 
|1หน้า 2